Bezpečnostní služby

IFS – Integrovaný Facility Management

Širším pojetím facility managementu je tzv. Integrovaný facility management. Jeho cílem je integrovat veškeré služby spojené s budovou, které lze outsourcovat a přímo nesouvisí z core bussinesem klienta.

Smyslem integrovaného facility managementu je poskytnout zákazníkovi komplexní dodávku vybraných služeb, za kterou dodavatel nese plnou odpovědnost, včetně řízení a koordinace jednotlivých dodavatelů služeb. Zákazník má za partnera jedinou osobu – managera projektu – což významně zjednodušuje řízení a přináší úsporu času vedoucích pracovníků zákazníka.

Oblast integrovaného facility managementu může být seskupena podle požadavků klienta, a ty mohou být souhrnně zařazeny do dvou hlavních skupin.

  • Prostor a infrastruktura – tzv. „tvrdé služby“ (správa budov, využití prostor,
  • správa a optimalizace pracoviště, technická správa budov, energetická správa,
  • odpadové hospodářství, vnitřní a venkovní úklid)


Lidé a organizace – tzv. „měkké služby“ (zdraví, hygiena, bezpečnost a ochrana, interní služby – stravování, recepční služby, správa zasedacích místností, sekretářské služby, interní logistika – tiskové a kopírovací služby, archivní služby, interní pošta, zásilková služba, dopravní služby, autoprovoz…)
 

bg_img bg_img