Bezpečnostní služby

Správa budov nebo facility management?

Jaký je rozdíl mezi správou budov a facility managementem?


Správa budov nás provází od dob, kdy byla postavena první budova. Pro jednoduchou ilustraci správy budovy bude stačit dominanta Prahy - budova Národní banky České republiky. Je nepředstavitelné, že na její správu by stačil domovník s manželkou! Správu tohoto objektu provádí početná skupina odborníků, kteří navíc kontrolují i služby zajišťované externími poskytovateli. Jde o sofistikovaný systém řízení mnoha profesí, které musí ve finále tvořit dokonale sehraný orchestr. Jakékoliv zanedbání řízení vede ke zhoršení kvality prostředí budovy nebo obtěžování uživatelů, až ke zkrácení životnosti jednotlivých komponent budovy, což se projeví později zvýšením nákladů na rekonstrukci a obnovu. Nejhorším důsledkem špatně vykonávané správy objektů je přímé ohrožení jejich uživatelů např. ohrožení požárem nebo obyčejná krádež majetku.

Stále však mluvíme o správě budovy, zatímco v nadpisu máme uvedeno zamyšlení nad rozdílem mezi správou budov a facility managementem. Všimněme si, že v předchozích řádcích jsme neustále zmiňovali péči o budovu - jak ji provozovat, udržovat, čistit, zařizovat, resp. prodlužovat její funkčnost a životnost. Objektem zájmu správy budov je sama budova. Oproti tomu facility management soustřeďuje svou pozornost na její uživatele. Uživatel jako člověk vyžaduje, aby budova fungovala k jeho plné spokojenosti (v tom jsou obě zmíněné profese identické), avšak objektem zájmu facility managementu je komplexní podpora zázemí uživatele objektu.

Facility management tak nabízí mnohem širší paletu služeb oproti správě budov. Správa budov je jakýmsi "zlatým řemeslem" facility managementu. Bez řemesla správce budovy si facility management nemůžeme představit, avšak mezi správu budov a facility managementem nemůžeme dávat ani rovnítko.

Funkce správce budovy (majetku) se orientovala spíše na technický výkon provozu objektu zajištění chodu technologií, stavební údržbu, čistotu areálu, kvalitní funkčnost prvků budovy a zajištění základních potřeb nájemníků přímo provázaných s nemovitostí.

Facility manažer je však řídící pracovník na vyšší úrovni řízení. Dlouhodobě musí sledovat rozvoj a plnění strategických cílů a současně sledovat rozvoj Facility Management trhu. Od schopnosti facility manažera závisí kvalitní správa majetku, jejímž výsledkem je spokojenost zaměstnanců s chodem společnosti. Facility manažer je tak jedním z nepostradatelných řídících pracovníků na čele společnosti.

zdroj:
http://www.rpadvisor.sk/sk/facility-management/rozdiel-medzi-spravou-budov-a-facility-managementom.html

 

bg_img bg_img