Bezpečnostní služby

Uplatnení facility managementu?

Facility management se uplatňuje při dvou skupinách uživatelů:

  1. Investoři a developerské organizace,
  2. vlastníci už existujících stavebních objektů.

V prvním případě se díky facility managementu už v přípravné fázi investičního procesu realizují stavební objekty s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady při zachování kvality projektu a všech služeb poskytovaných nájemcům. Z pohledu developera je po ukončení investičního procesu nejdůležitějším faktorem možnost zhodnotit své investice - prodejem nebo pronájmem. Životaschopnost stavebního objektu ušetří i potenciálnímu zájemci určité procento provozních nákladů s minimálním vynaložením úsilí.

Druhou skupinou jsou vlastníci už existujících stavebních objektů různého technického stavu a vybavení. Jde o průmyslové a výrobní podniky, administrativní a obchodní centra, školní a univerzitní zařízení, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení a podobně. Využití facility managementu může v této skupině přinést optimalizaci podpůrných činností, zpřehlednění nákladů a jejich následného snížení, výrazně vyššího využití ploch, inventáře, technických prostředků, služeb a v neposlední řadě i pracovníků, podílejících se ve firmě na podpůrných činnostech.

zdroj:
http://www.rpadvisor.sk/sk/facility-management/uplatnenie-facility-managementu.html

 

bg_img bg_img