Bezpečnostní služby

Základy řízení facility managementu

Důležitým úkolem facility managementu je se sladit svou činnost s posláním a vizemi organizace. Z tohoto důvodu facility management působí na více řídících úrovních:

Strategie – Taktice – Provoz


Strategická úroveň řízení FM

Je plně pod kontrolou podnikového Facility manažera. Přímo navazuje na strategii a potřeby společnosti . Stanovuje cíle FM, politiku FM, jak bude FM začleněno do systému řízení a jak má být zajišťováno bud interně a neb nákupem tzv. outsourcingem

Taktická úroveň řízení FM

Připravuje veškeré pravidla, standardy, předpisy a plány zajištění .Definuje postupy a komunikaci pro běžný stav i pro případy havárií a mimořádné stavy. Jasně vymezuje kompetence a povinnosti. Stanovuje systémy hlášení a jejich vyhodnocení.

Provozní úroveň řízení FM

Je založená na monitorování a kontrole dodávek služeb. Dále je zaměřená na provozní sběr dat a údajů o plnění veškerých facility služeb. Řeší okamžitě operativní neshody. Součástí provozní úrovně je i despečink a call centra. Styk a komunikace s klienty.

Definice a terminologie managementu (PDF 5 MB)

 

bg_img bg_img